META-terapi

Få lavet en analyse og få din egen terapiplan!

I Klinikken arbejder jeg med META-terapi. Det er en analysemodel, hvor du som klient får indblik i hvilket følelsesmæssige ubalancer eller temaer, der er på spil i dig. Dvs. at der laves en analyse på det symptom du kommer med. Hvorfor er det der, hvad er det kroppen reagerer på.?
Hver del i vores krop, hvad enten det er muskler, knogler, blod, organer, hinder osv. er vævsmæssigt også repræsenteret i vores hjerner (embryologisk set “dannet” samme tidspunkt) Hver del i hjernen fortæller om vævets eget tema/konflikt tema….. Udfra dette arbejdes der med at finde ud af hvilken hændelse med tanker og følelser, der ligger til grund for at kroppen reagerer med sit symptom.
Dsv. at META-terapi, handler om at arbejde med tanker, følelser og overbevisninger, der ligger til grund for vævets “handling”
Når vores væv ikke er “stabilt” er det enten i celle minus, hvor det nedbryder, eller i celle plus, hvor det regenererer… Knogler der regenererer er jo godt… Men kan gøre ondt…. Andre vævstyper danner en svulst i regeneration.

Uanset hvad, så arbejder din krop – uanset symptom – på at gøre det bedste den kan for at du overlever bedst muligt.

Ud fra analysen får du lavet en terapiplan, der skal støtte dig i at arbejde positivt og helhedsorienteret med afvikling af dit symptom. Derudover kan du som klient vælge at arbejde med det følelses forløsende arbejde her i klinikken, kombinerer analysen med kranio-sakral terapi eller på anden måde støtte din krop og vævet i at kan komme gennem sin regenerationsproces og genopnå normal tilstand.

Et sådant forløb i klinikken, strækker sig over 5 sessioner.

Pris 5000 kr.

Såfremt du kun ønsker at “snuse” eller undersøge om en meta-terapi er noget for dig, så kan du købe 1. session for 1200 kr. Såfremt du ønsker hele analysen med terapiplan og opfølgning, købes de 5 sessioner.