META-terapi

Få lavet en analyse og få din egen terapiplan!

I Klinikken arbejder jeg med META-terapi. Det er en analysemodel, hvor du som klient får indblik i hvilke følelsesmæssige ubalancer eller temaer, der er på spil i dig. Dvs. at der laves en analyse på det symptom du kommer med. Hvorfor er det der, hvad er det kroppen reagerer på.?
Hver del i vores krop, hvad enten det er muskler, knogler, blod, organer, hinder osv. er vævsmæssigt også repræsenteret i vores hjerner (embryologisk set “dannet” samme tidspunkt) Hver del i hjernen fortæller om vævets eget tema/konflikt tema. Udfra dette arbejdes der med at finde ud af hvilken hændelse, tanker og følelser, der ligger til grund for at kroppen reagerer med sit symptom.
Dvs. at META-terapi, handler om at arbejde med tanker, følelser og overbevisninger, der ligger til grund for vævets “handling”
Når vores væv ikke er “stabilt” er det enten i celle minus, hvor det nedbryder, eller i celle plus, hvor det regenererer… Knogler der regenererer er jo godt… Men kan gøre ondt…. Andre vævstyper danner en svulst i regeneration. Andet væv starter en nedbrydning af ekstra opbygget væv efter stressperioden. Denne nedbrydning sker ofte med virus eller bakterier.

Uanset hvad, så arbejder din krop – uanset symptom – på at gøre det bedste den kan for at du overlever bedst muligt.

META-terapi

Ud fra analysen får du lavet en terapiplan, der skal støtte dig i at arbejde positivt og helhedsorienteret med afvikling af dit symptom. Derudover kan du som klient vælge at arbejde med det følelses forløsende arbejde her i klinikken, kombinerer analysen med kranio-sakral terapi eller på anden måde støtte din krop og vævet i at kan komme gennem sin regenerationsproces og genopnå normal tilstand.

Et sådant forløb i klinikken, strækker sig over 5 sessioner.

Pris 5000 kr.

Såfremt du kun ønsker at “snuse” eller undersøge om en meta-terapi er noget for dig, så kan du købe 1. session for 1200 kr. Såfremt du ønsker hele analysen med terapiplan og opfølgning, købes de 5 sessioner.

I de daglige behandlinger i klinikken understøtter jeg gerne din behandling med inputs og forståelse af META-terapien. Du vil opleve at dette fremmer din behandling.